Disclaimer

 1. Algemeen
  Botrade B.V. (Kamer van Koophandel 33109037), hierna te noemen BimmerParts, verleent u hierbij toegang tot BimmerParts.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. BimmerParts behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of accessoires cq onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
 2. Beperkte aansprakelijkheid
  BimmerParts spant zich in om de inhoud van BimmerParts.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
  Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op BimmerParts geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BimmerParts.
  Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op BimmerParts.nl. BimmerParts oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. BimmerParts zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.
 3. Auteursrechten
  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij BimmerParts en haar licentiegevers en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BimmerParts, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 4. Overig
  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.